Duyurular

10 Mart 2021

45. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

KONGRE İLANI
 
Adana Çiftçiler Birliği Derneği 45. Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2021 Tarihinde “Abidinpaşa Cad. No:76, Seyhan-ADANA” Adresinde Bulunan Dernek Binasında Çoğunluğun Katılımıyla Aşağıdaki Gündem Gereğince Saat 14:00’de Yapılacaktır. Bu Toplantıda Gerekli Çoğunluğun Sağlanamaması Halinde, İkinci Toplantı Aynı Yer ve Saatte 2 Nisan 2021 Tarihinde Çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur.
 
GÜNDEM   MADDELERİ
 
1.     Açılış
2.     Divan Heyetinin Seçimi
3.     Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4.     Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
5.     Kesinleşen Bütçe ile Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi
6.     Yönetim ve Denetleme Kurullarının İbrası
7.     Yeni Döneme Ait Bütçe Taslağının Görüşülmesi
8.     Dilek ve Temenniler
9.     Yeni Dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Seçimi
10.  Kapanış
 
 
 
 

« 1 »